Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme

In juli 2019 is de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme voor kansspelaanbieders door de Kansspelautoriteit gepubliceerd. Dit helpt (online) casino's te voldoen aan de Wwft. De Wwft heeft als doelstelling het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassenen terrorismefinanciering. Voor de casino's betekent dit in de praktijk dat ze moeten beoordelen in hoeverre ze risico lopen dat spelers het casino gebruiken voor witwassen en het financieren van terrorisme. Elke speler krijgt een risicoprofiel. Afhankelijk van het risicoprofiel vindt een vereenvoudigd of verscherpt cliëntenonderzoek plaats. Ongebruikelijke transacties worden gemeld bij FIU Nederland (FIU). Vooralsnog geldt de leidraad alleen voor Holland Casino.

Bepalen risicoprofiel op witwassen voor elke klant

Witwassen CasinoVoor aanvang van de dienstverlening of het uitvoeren van een incidentele transactie kent het online casino de cliënt een risicoprofiel toe. Dit risicoprofiel bepaalt vervolgens de diepgang van het cliëntenonderzoek. Dit betekent dat de zwaarte en intensiteit van het cliëntenonderzoek wordt aangepast aan het (ingeschatte) risico op witwassen bij de speler.

Om het risicoprofiel te bepalen moet het casino vanzelfsprekend rekening houden met een aantal factoren. Deze factoren zijn opgedeeld in risicofactoren die samenhangen met het soort spel, transacties, de speler zelf, bron van het geld en de vermogensverklaring. Deze factoren kunnen op zichzelf, maar ook in combinatie, tot een hoger risico leiden. Een voorbeeld van een risico is de combinatie van een jonge leeftijd en een hoog bestedingspatroon. Een ander voorbeeld is de combinatie van beroep of bedrijf in een "slechte" branche en een hoog bestedingspatroon. Zodra het online casino op de hoogte is van verhogende omstandigheden kan het casino het risicoprofiel aanpassen en opnieuw cliëntenonderzoek uitvoeren.

Risico's met betrekking tot het kansspel

 • Jackpot bij speelautomaten
 • Speelautomaten en -tafels met hoge inzet mogelijkheden
 • Soorten tafelspelen
 • High Limit Area
 • Opzettelijk verliezen van een medespeler
 • Mogelijkheid om te spelen voor een ander
 • VIP spelers
 • Hoogte van het bestedingspatroon per bezoek
 • Hoogte van de inzet per spel

Risico's met betrekking tot de transacties

 • Geld wordt niet gebruikt voor deelname aan een kansspellen
 • Er wordt niet in verhouding gespeeld
 • Transactiehoogte en -frequentie
 • Transacties met een onderling verband
 • Overboeken van geld
 • Duur waarin geld wordt bewaard

Risico's met betrekking tot de speler

Kenmerken van een speler kunnen op zichzelf ook factoren zijn die een verhoogd risico op witwassen betekenen. Ook kunnen deze kenmerken in combinatie met andere kenmerken tot een verhoogd risico leiden.

 • Leeftijd
 • Nationaliteit
 • Land
 • Bezoekfrequentie (regelmaat, duur, tijdstippen)
 • Soorten kansspelen
 • Voorkeur kansspel
 • Hoogte van de behaalde speelwinsten
 • Overboeken van de speelwinsten
 • Spelgedrag
 • Hoogte van ingezette bedragen
 • Bron van het geld
 • Een bijzondere status (PEP of VIP)

Risico's op witwassen met betrekking tot de bron van het geld

De bron van het geld is het inkomen of vermogen van een speler. Dat inkomen of vermogen verdient de speler in een bepaalde branche. Er zijn een aantal branches waar meer dan gemiddeld criminele activiteiten en witwassen plaatsvinden. Online casino's moeten nader onderzoek uitvoeren als de speler een beroep of bedrijf in onderstaande branches heeft.

 • Detailhandel
 • Horeca
 • Diamanthandel
 • Sportscholen
 • Zonnestudio’s
 • Seksindustrie
 • Kansspelsector
 • Autohandel
 • Land- en tuinbouw
 • Schoonmaakbranche
 • Bouw
 • Uitzendbureaus

Cliëntenonderzoek

ClientenonderzoekHet online casino voert een cliëntenonderzoek uit om bijzondere aandacht te geven aan ongebruikelijke transactiepatronen of transacties met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Cliëntenonderzoek is de identificatie en de verificatie van de identiteit van een speler. Identificatie en de verificatie van de identiteit van een speler moet in principe bij het aangaan van een zakelijke relatie plaatsvinden. De Kansspelautoriteit gaat er vanuit dat online casino's in principe direct een zakelijke relatie aangaan met haar spelers.

Het cliëntenonderzoek wordt in een aantal gevallen uitgevoerd:

 • Bij het aangaan van een zakelijke relatie
 • In het geval van een incidentele transactie van ten minste € 2.000
 • Bij gecombineerde transacties van ten minste € 2.000
 • Indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen
 • Bij twijfel aan de juistheid, volledigheid of actualiteit van de cliëntgegevens
 • Indien het risico van betrokkenheid bij witwassen daartoe aanleiding geeft
 • Wanneer de cliënt een PEP2 (politically exposed person) is.

Bij iedere speler moet dus een cliëntenonderzoek plaatsvinden!

Melden van ongebruikelijke transacties

Ongebruikelijke TransactiesOver het melden van ongebruikelijke transacties bestaat weleens verwarring. Wat is een ongebruikelijk transactie en wanneer is er sprake van witwassen. Enkel het feit dat een transactie ongebruikelijk is is al voldoende om een melding te doen. De FIU onderzoekt de meldingen ongebruikelijke transacties. De conclusie kan zijn dat de transactie verdacht of onverdacht is. Verdacht verklaarde transacties draagt de FIU over aan opsporingsinstanties en/of inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze gaan nader onderzoek uitvoeren om witwassen of andere strafbare feiten vast te stellen. Hiervoor kan meer informatie bij het casino worden opgevraagd, zoals de transactie, transactieverleden en de informatie uit het cliëntenonderzoek.

Wat is ongebruikelijk?

Om vast te stellen of een transactie ongebruikelijk is zijn er objectieve en subjectieve indicatoren. Bij een objectieve indicator wordt een grensbedrag overschreden. Bij een subjectieve indicator maakt het internetcasino zelf een inschatting of de transactie gemeld moet worden.

Dit zijn voorbeelden van ongebruikelijke transacties in een online casino met een objectieve indicator:

 • Transacties die in verband met witwassen gemeld zijn bij de politie of het Openbaar Ministerie
 • Transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer

Dit zijn voorbeelden van ongebruikelijke transacties in een online casino met een subjectieve indicator:

 • Transactie met mogelijk verband met witwassen of financieren van terrorisme
 • Cliëntenonderzoek waarbij er indicaties zijn dat de klant betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme
 • Beëindiging van de inschrijving waarbij er aanwijzingen zijn dat de klant betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme
 • Bron van geld die niet kan worden geverifieerd door een onafhankelijke en betrouwbare bron.
Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2023 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.