Wet kansspelen op afstand op 1 januari 2021 van kracht

Wet kansspelen op afstand op 1 januari 2021 van krachtDe Nederlandse minister Dekker voor Rechtsbescherming schrijft op 15 november 2019 in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat hij ernaar streeft om de Wet Kansspelen op afstand (Koa) op 1 januari 2021 van kracht te laten zijn. Op 19 februari 2019 keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed. Daarmee neemt de minister bijna twee jaar de tijd om de wet in werking te laten treden. Na 1 januari 2021 kunnen geïnteresseerden een aanvraag voor een online kansspelvergunning indienen. Het is de verwachting dat de ingangsdatum van de vergunningen op 1 juli 2021 zal liggen. Als gevolg daarvan duurt het nu nog 19 maanden voordat Nederlanders legaal kunnen online gokken.

Invoering wet per 1 januari 2021 vraagt veel aandacht

De invoering van een wet brengt veel met zich mee. Zo moet er een Besluit Kansspelen op afstand en Regeling Kansspelen op afstand komen, naast een aantal andere ministeriële regelingen. Het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand is op internet gepubliceerd en betrokken partijen, waaronder casino's en bookmakers, mochten daarop reageren. Deze worden momenteel verwerkt. Het ontwerpbesluit wordt naar verwachting begin 2020 aan de Kamer aangeboden. Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling Kansspelen op afstand worden daarna genotificeerd en het ontwerpbesluit wordt ter advisering voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarna wil men de betrokken partijen tijd geven om zich op de wet voor te bereiden. Daarop kiest men voor de datum van 1 januari 2021.

Verbod op reclame voor gokken?

De motie Diederik van Dijk c.s. verzoekt de regering om een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen. De reclamebeperkende maatregelen in de concept lagere regelgeving richten zich op de bescherming van maatschappelijk kwetsbare groepen en het voorkomen van onmatige deelname. Reclame mag zich niet richten op deze groepen. Toekomstige vergunninghouders mogen geen influencers of vloggers inzetten als de volgers overwegend minderjarig of jongvolwassenen zijn. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat het verbieden of ernstig beperken van reclame voor gokken serieuze negatieve effecten kan hebben op het aantal legale aanbieders. Een vergunning is dan minder aantrekkelijk en casino's zullen vaker voor de illegaliteit kiezen. De minister is van mening dat de huidige maatregelen voldoende zijn, maar blijft dit in de gaten houden.

Afkoelingsperiode van 2 jaar voor beboete casino's?

De motie Postema c.s. verzoekt de regering te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 2 jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht. Dit sluit casino's en bookmakers met een boete in 2019 uit voor een aanvraag per 1 januari 2021. De minister voert de motie uit. Uitvoering hiervan kan ook gevolgen hebben voor het aantal legale aanbieders per 1 januari 2021. Het is de insteek dat het merendeel van de aanbieders legaal is. Daarom overlegt de minister met de Kansspelautoriteit hoe het dit in de praktijk kan toepassen als onderdeel van de betrouwbaarheidstoets.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2023 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.