Pokerspeler delft onderspit tegen Belastingdienst

Op 25 januari 2018 deed de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een hoger beroep dat een Nederlandse pokerspeler tegen de Belastingdienst heeft aangespannen. De pokerspelers werd eerder door de Belastingdienst door middel van een naheffingsaanslag verplicht om € 1.136 aan kansspelbelasting te betalen. In de periode van maart 2011 tot en met december 2011 heeft de pokerspeler deelgenomen aan buitenlandse internetpokerspelen. Die werden via een buitenlandse poker website aangeboden. De winsten daaruit zijn belast voor de kansspelbelasting.

Twee geschillen tussen pokerspeler en Belastingdienst

PokerspelerDe pokerspeler heeft heel netjes aangifte gedaan van de gerealiseerde winsten met poker. Daarbij wel met de kanttekening dat er reeds belasting over de winsten is betaald. De pokerspeler beroept zich op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb) om vrijstelling van kansspelbelasting te krijgen. Dat is geweigerd door de belastinginspecteur. De 29% kansspelbelasting over de winst blijft dus staan. De pokerspeler beroept zich op een tweetal zaken:

  • verboden vrij verkeer van goederen en diensten in EU
  • dubbele heffing van belasting

Vrij verkeer van goederen en diensten in EU

Om vast te stellen of er sprake is van verboden vrij verkeer van goederen en diensten in de EUR komt het erop neer dat pokerspeler aannemelijk moet maken dat de pokerspellen in de periode 1 maart 2011 tot en met 31 december 2011 zijn verricht binnen de EU. De aanbieder moet de daadwerkelijke uitoefening van de economische activiteiten plaats hebben laten vinden door middel van een duurzame vestiging in de EU.

Hiervoor heeft de pokerspeler contact opgenomen met de klantenservice van de pokerwebsite. Uit het contact blijkt dat de pokerwebsite een licentie in Malta heeft. Ook is de pokerwebsite in Malta gevestigd. De pokerwebsite volgt de technische vereisten van de Franse wetgeving, waarin onder meer is opgenomen dat de servers in Frankrijk zijn opgesteld. In de algemene voorwaarden van de pokerwebsite staat dat er een juridisch bindende overeenkomst tussen de pokerspeler en de pokerwebsite, gevestigd in Malta, wordt aangegaan.

De belastinginspecteur beschouwt de vennootschap op Malta echter als een brievenbusfirma dat alleen is opgericht om een licentie van de Franse overheid te verkrijgen. De organisatie van de pokerwebsite is echter niet in Malta gevestigd. De rechtbank gaat daar in mee door te stellen dat de pokerspeler niet aannemelijk heeft gemaakt dat de organisatie van de pokerwebsite in Malta is gevestigd. De mail van de klantenservice en de Franse kansspelautoriteit zijn daarvoor onvoldoende.

Dubbele heffing van belasting

Daarnaast heeft de pokerspeler een email van de Franse kansspelautoriteit overlegd waarin wordt aangegeven dat de pokerwebsite belasting betaalt. Op basis van de inzetten van spelers, met een maximum van € 1 per cashgame. Daarvan gaat er 1,8% naar de staat en 0,2% van de inzet naar sociale lasten. Om op basis daarvan te beoordelen of er sprake is van een dubbele belasting moet er een soortgelijke belasting worden geheven. De Franse kansspelbelasting wordt berekend over de inzetten en niet over de winst. De rechtbank oordeelt dan ook dat beide geschillen in het voordeel van de belasting worden beslecht.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2023 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.