Paar maanden vertraging Online Kansspelmarkt Nederland

Kansspelen op Afstand NederlandOp donderdag 18 juni vond het voorgezet schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid plaats, waarvan het verslag hier te downloaden is. De Kamerleden dienden een aantal moties in en daarop gaf de Minister commentaar. Daar deed de minister een opmerkelijke uitspraak over de inwerkingtreding van de online kansspelmarkt in Nederland, maar ook over de afkoelperiode van beboete casino's

Korte terugblik van het laatste half jaar

Als voorbereiding op de openstelling van de gokmarkt in Nederland dient er wet- en regelgeving te worden geschreven. Marktpartijen en Kamerleden kunnen meedenken over de eisen die daarin komen te staan. De historie van de afgelopen maanden van het Besluit Kansspelen op Afstand is als volgt:

 • 3 maart 2020 - Brief van de Minister voor Rechtsbescherming van
 • 28 mei 2020 - Nadere vragen van de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Minister.
 • 17 juni 2020 - Reactie van de Minister
 • 18 juni 2020 - Voortgezet schriftelijk overleg

Een voorgezet schriftelijk overleg kan omschreven worden als een gedachtewisseling in commissieverband. De Kamerfracties vragen het overleg aan naar aanleiding van een brief van een minister of staatssecretaris als nog vragen leven bij de fracties. Deze inbrengen bestaan vooral uit vragen en daarnaast uit enkele commentariërende opmerkingen. De regering reageert op de vragen die door de fracties zijn gesteld.

Vergunningen blijven 5 jaar geldig

Motie 78 gaat over het verkorten van de looptijd van de vergunning van 5 jaar 3 jaar. Dat vindt de Minister geen goed idee. De evaluatie van de begint na 3 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Met een doorlooptijd van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving van 2 jaar is een vergunningslooptijd van 5 jaar gepast. Daarom ontraad de Minister de motie.

"Paar maanden vertraging"

Vertraging Online GokmarktIn motie 82 stelt de heer van Nispen dat de voorbereiding voor inwerkingtreding van de onlinekansspelmarkt enige vertraging heeft opgelopen, onder andere als gevolg van de COVID-19-maatregelen.

De Minister geeft aan dat de doelstelling van inwerkingtreding 1 januari 2020 is, maar dat begin 2020 het COVID-19 virus uitbrak. Aan de kant vermoeden casino's dat vele gasten naar illegale gokaanbieders zijn overstapt en met de Wet Kansspelen op Afstand had dat voorkomen kunnen worden. Aan de andere kant zijn er zorgen bij geïnteresseerden voor een vergunning om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ook op het ministerie van Veiligheid & Justitie is men de afgelopen tijd heel druk met geweest met heel veel dingen. De minister sluit daardoor niet uit dat dat tot iets van lichte vertraging leidt. Hij verwacht niet dat dat tot een enorme verschuiving leidt, maar wil wel met de partijen om tafel.

De heer Van Gent van de VVD is echter scherp en vraagt om verduidelijking van de termen "lichte vertraging" en "lichte verschuiving".

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker:

Dan heb je het over een paar maanden

Mogelijke verlenging afkoelperiode beboete casino's

Afkoelperiode Casino'sMotie 83 verzoekt de regering om bij uitstel van de inwerkingtreding en/of uitstel van de marktopening de afkoelperiode met een evenredige periode te verlengen. De "strafbank" hoe Minister Dekker dit noemt. De minister kan leven met een beperkte verlenging mits de vertraging van de online kansspelwet voor online gokken in Nederland ook beperkt blijft. Oftewel, de afkoelperiode mee laten bewegen met de ingangsdatum.

Bij handhaving van de afkoelperiode van 2 jaar, maar vertraging van inwerkingtreding van de online kansspelmarkt, zou dat betekenen dat veel meer gesanctioneerde online casino's bij de start van de online kansspelmarkt klaar staan. Om dat te voorkomen wordt de motie aan de Tweede Kamer voorgelegd en deze zal in een stemming goedkeuring aan de motie moeten geven.

Ingediende moties van Kamerleden

Op 18 juni 2020 was er een voortgezet schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met de Minister voor Rechtsbescherming. Tijdens dit overleg brachten verschillende Kamerleden de volgende moties in voor het Besluit Kansspelen op afstand:

  • 78: verzoekt de regering het Besluit kansspelen op afstand zodanig aan te passen dat vergunningen tot het organiseren van kansspelen op afstand voor maximaal drie jaar worden afgegeven voordat het besluit in werking treedt, en de Kamer hierover te informeren
  • 79:verzoekt de regering halfjaarlijks de Kamer te informeren over de wijze waarop vergunninghouders invulling geven aan de vertegenwoordiger en daarbij specifiek in te gaan op de manier waarop deze vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid
  • 80: verzoekt de regering het in Europees verband aan te kaarten dat alle landen binnen de EU aanbieders van illegale kansspelen moeten aanpakken, het belang van verslavingspreventie binnen de EU te verspreiden, en de Kamer hierover te informeren.
  • 81: verzoekt de regering ervoor te zorgen dat aan bovengenoemde voorwaarden vóór invoering van het CRUKS is voldaan, en de Kamer hierover te informeren,
  • 82: verzoekt de regering voorafgaand aan de geplande opening van de onlinemarkt een bezinningsmoment voor marktopening in te bouwen, zodat in overleg met onder andere de Kansspelautoriteit, de verslavingszorg en de landgebonden sector bekeken kan worden of enig uitstel van de marktopening nodig is, en de Kamer hierover uiterlijk drie maanden voor de beoogde datum van de marktopening te informeren
  • 83: verzoekt de regering om bij uitstel van de inwerkingtreding en/of uitstel van de marktopening de afkoelperiode met een evenredige periode te verlengen
  • 84: verzoekt de regering bij het vormgeven van het kansspelbeleid, met inachtneming van de
   doelstellingen van het kansspelbeleid, te streven naar een gelijk speelveld voor
   kansspelaanbieders,
  • 85: verzoekt de regering te onderzoeken wat in andere Europese landen de gevolgen voor de afdracht van toetreding van staatsloterijen tot de onlinemarkt zijn geweest, en hierbij ook in kaart te brengen hoe de verschillende afdrachtspercentages van staatsloterijen en/of lottospelen in Nederland zich verhouden tot de afdrachtspercentages in andere Europese landen, en de Kamer hierover te informeren<
  • 86: verzoekt de regering nader onderzoek te doen naar nut en noodzaak, proportionaliteit en risico's op het gebied van dataveiligheid en het invoeren van deze registratieverplichtingen te heroverwegen
  • 87: spreekt uit dat het wenselijk is dat het ministerie van VWS in een nieuwe kabinetsperiode in staat wordt gesteld om preventiebeleid te ontwikkelen voor kansspelen
Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2023 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.