Ontwerpbesluit Besluit kansspelen op afstand

Het zijn drukke dagen op de Nederlandse kansspelmarkt. Op dezelfde dag dat bekend werd dat er een boete voor Mr Green is opgelegd, is er ook een ontwerpbesluit van het Besluit kansspelen op afstand ter consultatie gepubliceerd. In dit ontwerpbesluit beschrijft de wetgever nadere regels voor de uitvoering van wetsvoorstel Kansspelen op afstand dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Iedereen mag nu op het ontwerpbesluit schieten tot en met 6 november 2018. Om het stuk zelf door te lezen kun je op deze link klikken. Door het ontwerpbesluit wordt steeds duidelijker waaraan de casino's en spelers zich dienen te houden. In de komende week zal BlackjackSpelregels.com de meest opzienbarende delen uit het Ontwerpbesluit Besluit kansspelen op afstand publiceren.

Screening van aanvrager van vergunning

Veilige VerbindingEen randvoorwaarde voor de vergunningaanvrager is dat het om een betrouwbare organisatie moet gaan en geen banden met criminele organisaties of witwassen heeft. Daarom moet de aanvrager veel juridische informatie over de identiteit, antecedenten en organisatiestructuur paraat hebben. Zo moet de aanvragen de identiteit en antecedenten van leidinggevenden, (mede)beleidsbepalers, sleutelfunctionarissen, (indirecte) aandeelhouders, UBO (uiteindelijke belanghebbende) en directe financiers aanleveren. Evenals de formele en feitelijke organisatie-, financierings-, eigendoms- en zeggenschapsstructuur.

De beoordeling wordt uitgevoerd door de Kansspelautoriteit, waarbij ook het volgende in ogenschouw wordt genomen:

  • overtredingen van kansspelwetgeving in andere landen
  • de mate waarin de vergunninghouder heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen uit bestuurlijke sancties, Wet op de kansspelbelasting en kansspelheffing.
  • strafrechtelijke antecedenten
  • toezichtantecedenten, financiële antecedenten, fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten en overige antecedenten

Al met al wordt de screening van aanvragers van een vergunning een serieuze aangelegenheid, waarmee louche partijen geweerd zullen worden.

Strenge eisen voor sportweddenschappen

Ontwerpbesluit over sportweddenschappenWeddenschappen op sportwedstrijden zijn gevoelig voor matchfixing gebleken. Daarbij wordt een speler of meerdere spelers omgekocht om een bepaald resultaat te behalen. Op dit uitkomst worden grote bedragen inzet, zodat de speler met een deel van de winst betaald kan worden. Zodoende eist het Besluit dat de aanbieder van de sportweddenschappen de risico's voor bepaalde sportwedstrijden bepaalt. Hogere risico's kunnen bestaan bij betrokken sporters die niet tijdig en voldoende worden betaald of bij interne en externe signalen. Bij sportwedstrijden met een hoog risico mogen helemaal geen weddenschappen afgesloten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om jeugdwedstrijd, bij wedstrijden waarvan de uitkomst geen belang meer heeft, wedstrijden waaraan sporters gratis deelnemen, eenvoudig te manipuleren gebeurtenissen of in uitgesloten landen.

Uitgebreide registratie en validatie van spelers

Een spelers schrijft zich bij een vergunninghouder in met de voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, burgerservicenummer (BSN), adres, contactgegevens (in ieder geval e-mail adres en telefoonnummer), rekeningnummer en de tenaamstelling daarvan. Om de registratie te controleren moet de vergunninghouder een adequate kwaliteitscontrole uitvoeren op de gegevens. De consistentie tussen de gegevens zal onderzocht moeten worden, zoals de tenaamstelling van de rekening en de voor- en achternaam. Daarnaast moeten minimaal het e-mail adres of telefoonnummer gevalideerd worden. Dit kan door middel van een email of SMS ter bevestiging.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2023 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.