Nieuwe ontwikkelingen kansspelmarkt Nederland

Wie zegt dat de politiek in de periode juli en augustus in Nederland stil ligt? In deze maanden is het zomerreces van kracht. Daardoor zijn er geen geplande vergaderingen in de Tweede Kamer zijn. Op 13 juli heeft Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker antwoorden gegeven op de moties die zijn ingediend bij het wetsvoorstel speelcasinoregime. Wederom geeft dit een betere inkijk op de wijzigingen van de kansspelmarkt in Nederland. Lees hier wat de regering te zeggen heeft over mystery shopping in casino's, Las vegas-achtige praktijken, sponsoring, reclame bonussen en spaarprogramma's. De belangrijkste punten worden hieronder samengevat.

Mystery shopping in casino's

Mystery ShoppingIn de motie Van Nispen is de regering verzocht ervoor te zorgen dat mystery shopping door de Kansspelautoriteit mogelijk wordt. In het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid open gelaten om mystery shopping toe te staan. De in te zetten middelen dienen door de Kansspelautoriteit zelf bepaald te worden. Onder het nieuwe speelcasinoregime is het dus waarschijnlijk dat mystery shoppers in casino's zullen rondlopen om vast te stellen of de vergunninghouders de regels naleven. Wel gaat de Kansspelautoriteit een protocol opstellen voor de mystery shoppers.

Geen Las Vegas-achtige complexen

Las Vegas ComplexenIn dezelfde motie en de behandeling komt ook naar voren dat er geen “Las Vegas”-achtige complexen in Nederland wenselijk zijn. In de wet- en regelgeving is momenteel een maximum gesteld aan het aantal spelersplaatsen. Het speelcasinoregime beschrijft dat in het speelcasino alleen ondersteunende activiteiten (zoals horeca en beperkt entertainment) aangeboden mag worden om het verslavingspreventiebeleid niet te belemmeren. In de lagere regelgeving gaat een verplichting opgenomen worden dat het casino geen goederen of diensten mag aanbieden die het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het casino kunnen schaden of belemmeren. Een genoemd voorbeeld daarbij is het aanbieden van kredieten aan spelers.

Wel sponsoring van sporters, maar geen reclame

Casino's mogen niet tijdens sportwedstrijden reclame maken voor live sportweddenschappen. Dat wil zeggen: niet op de radio, televisie, internet of op de locatie van het sportevenement. Daar is wel een bijzondere uitzondering op gemaakt: een casino mag wel het aanbod van liveweddenschappen op de eigen website onder de aandacht brengen. Er wordt geen verbod ingesteld op individuele sponsoring, maar wel op reclame door individuele sporters. Sponsoring wordt beschouwd als een neutrale vermelding of vertoning van de naam of het beeldmerk van het casino. Evenals in andere landen in Europa is het daardoor mogelijk dat sportclubs een casino als shirtsponsor krijgen.

Bonussen en spaarprogramma's worden toegestaan

In de motie-Van Toorenburg/Van Nispen wordt de regering verzocht om toekomstige casino's te verbieden om bonussen en spaarprogramma’s aan te bieden. Daarmee moet worden voorkomen dat spelers worden verleid of aangezet tot het gokken. De regering is echter van mening dat het aanbieden van van bonussen en spaarprogramma’s moet worden toegestaan, mits dit op een verantwoorde manier en binnen bepaalde grenzen plaatsvindt. De regering erkent dat dit een verhoging van het risico op een kansspelverslaving tot gevolg kan hebben. Anderzijds wil het voorkomen dat spelers naar het illegale aanbod trekken. Daarnaast bestaat er al jaren een spaarprogramma bij Holland Casino.

Het is van belang dat de reclame niet aanzet tot onmatige deelname aan kansspelen. Ook mag het zich niet op kwetsbare groepen richten, waaronder minderjarigen en jongvolwassenen (18 tot 24 jaar). De wervings- en reclameactiviteiten mogen in het speelcasinoregime ook niet gericht worden op personen die uitgesloten zijn van deelname aan kansspelen.

Bonussen mogen niet toegespitst zijn op individueel speelgedrag van de speler. De bonusvoorwaarden moeten voor elke speler gelijk zijn. Casino's moeten duidelijk zichtbaar de bonusvoorwaarde aan de spelers uitleggen en de speler moet deze aanvaarden. Alleen dan mag een bonus verstrekt worden. Daarentegen mag een speler een bonus ook weigeren.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2023 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.