Casino's en Goede Doelen

In diverse landen is het heel gewoon dat loterijen een deel van de inleg reserveren voor een goed doel. Zo maakt de Nederlandse Loterij een deel van de aanschafprijs van de Postcodeloterij, Staatsloterij, etc. over naar verschillende goede doelen. Bij casino's is dat nagenoeg niet het geval, laat staan bij online casino's. Daar gaat nagenoeg alle inleg terug naar de spelers en een klein deel naar het casino. Gaat de toekomst uitwijzen dat een online casino goede doelen moet steunen?

Wat is de relatie tussen casino's en goede doelen?

In artikel 3 van de Wet op de Kansspelen is de volgende passage opgenomen:

Tenzij deze wet anders bepaalt kan voor een gelegenheid als in artikel 1, onder a, bedoeld vergunning worden verleend, indien deze gelegenheid wordt opengesteld uitsluitend ten einde met de opbrengst daarvan enig algemeen belang te dienen.

De opbrengst van een loterij moet dus een algemeen belang dienen. Om een loterij te mogen uitvoeren moet een eenmalige of meerjarige vergunning worden aangevraagd. Daarbij zal gecontroleerd worden dat het algemene belang wordt gediend en worden er afspraken gemaakt over de afdracht aan het goede doel. In de praktijk verschillen de percentages voor de afdracht aan goede doelen per loterij en is er ongelijkheid. Hierom, en omdat de loterijen een gelijker speelveld willen met online casino's, willen de loterijen al jaren dat de afdracht percentages lager worden.

Nemen spelers deel voor de goede doelen of .. ?

De reden waarom mensen meedoen aan goede doelen loterijen zijn onderzocht en is heel divers. Voor velen is het plezier en spanning om mee te doen de belangrijkste reden. Een deel vindt de inleg voor goede doelen ook belangrijk en voor een ander deel gaat het alleen om de geldprijzen. Met de behandeling van de vernieuwde Wet Kansspelen of afstand (online kansspelen) is er veel discussie over de afdracht aan goede doelen. De loterijen willen uiteraard dat voor offline en online kansspelen dezelfde afdracht gaat gelden. Als de verplichte afdracht voor online casino's een laag percentage wordt, willen de loterijen dat ook om levensvatbaar te blijven.

In de huidige situatie geven online casino's structureel niets aan goede doelen, behalve een online casino. Waarom zou een online casino goede doelen steunen? Als een casino goede doelen steunt betekent dat minder winst en minder uitkeringen aan spelers betekent? De enige twee reden zijn dat het hiermee de maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt en omdat sommige spelers afdracht aan goede doelen belangrijk vinden.

Oranje Casino steunde Free a Girl en KNRM

Oranje Casino Goede DoelenAls een van de weinige online casino's doneerde Oranje Casino aan twee goede doelen: Free a Girl (voormalig Stichting Stop Kindermisbruik) en KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij). Hiermee toonde het aan ook op maatschappelijk vlak haar steentje bij te dragen. Zodoende kon je een gokje wagen en op hetzelfde moment een goed doel steunen. Bij Oranje Casino nam iedereen deel aan een spaarprogramma en spaarde je punten terwijl je gokte. Deze punten hadden een waarde en kon je doneren aan deze twee goede doelen. Free a Girl is een organisatie dat zich inzet voor wereld zonder kindermisbruik. De KNMR is een organisatie dat jaarlijks meer dan 3.000 medelanders uit het water red, zowel op zee als de binnenwateren. Oranje Casino accepteert geen Nederlandse bezoekers!

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2021 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.