Binnenkort stemming in Eerste Kamer in Nederland over gokwet?

Het Nederlandse wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand is al bijna twee en een half jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. Sindsdien is het vastgelopen in het heen en weer pingpongen van vragen tussen de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) en de regering. Minister Dekker is druk geweest met het beantwoorden van de vragen. Deze week is er weer een stapje gezet in dit langdurige proces. Hoe laat gaat dit nog duren? Niemand die het weet.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Ministerie Veiligheid & JustitieNa goedkeuring in de Tweede Kamer is het wetsvoorstel onmiddellijk naar de Eerste Kamer gezonden. Daar is het terecht gekomen in de commissie Veiligheid en Justitie (V&J). Sommige wetsvoorstellen worden direct op de agenda voor een voltallige (plenaire) vergadering gezet. Bij dit wetsvoorstel vond de commissie het nodig om eerst nog een voorbereidend onderzoek plaats te laten vinden.

Round 1!

De leden van de commissie hebben in het voorlopig verslag commentaar gegeven. Ook zijn er vragen over het wetsvoorstel aan de regering gesteld. De regering heeft daarop gereageerd in een memorie van antwoord in februari 2017.  Soms worden er meerdere van zulke schriftelijke rondes gehouden. Meestal wordt één ronde voldoende geacht. Dat is bij dit wetsvoorstel niet het geval.

Round 2!

Er volgde namelijk een nader voorlopig verslag van de commissie Veiligheid en Justitie (V&J) en ook een nadere memorie van antwoord van de regering in juli 2018.

Round 3!

Dat was nog niet genoeg, want een derde vragenrondje ging beginnen in de vorm van een verslag commissie Veiligheid en Justitie (V&J). Daarop volgde een nota naar aanleiding van het verslag van de regering. Dit document heeft de naam "VOV Eindverslag". Hopelijk is dat een voorbode dat er een eind in zicht is.

Hoe nu verder?

De grote vraag is nu of de commissieleden voldoende informatie van de regering hebben gekregen om tot stemming over te gaan. Als dat het geval is, dan wordt aan de Eerste Kamer meegedeeld dat het wetsvoorstel gereed is voor behandeling in de plenaire vergadering. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 12 december 2018 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen. Aansluitend bespreekt het op 18 december 2018 de nadere procedure. Dan zal meer bekend wordt over het vervolg van dit langdurige traject om de Nederlandse gokwetgeving te moderniseren.

Update: De nota naar aanleiding van het verslag van de regering is op dinsdag 18 december besproken door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V). Daarop is besloten om op 5 februari 2019 een plenair debat te houden over het wetsvoorstel. Dat zal dan gezamenlijk plaatsvinden met het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime. Normaal gesproken vindt dan in de volgende plenaire vergadering de stemming in de eerste kamer plaats. Dat zou dan op dinsdag 12 februari 2019 kunnen zijn.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2021 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.